การเล่นยิมนาสติก

การเล่นกีฬาก็เป็นการเล่นเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีความแข็งแรงทั้งสิ้นแต่มีกีฬาอยู่ประเภทหนึ่งที่นอกจากจะเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายแล้วนั้นยังเป็นการเล่นเพื่อความอ่อนโค้งและความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยก็คงจะเป็นกีฬาอะไรไปไม่ได้นอกจากกีฬายิมนาสติกนั่นเอง

ในอดีตนั้นถทอว่าคนที่ได้มีการฝึกฝนหรือได้เล่าเรียนในการเล่นกีฬาที่ต้องใช้ความอ่อนโค้งของร่างกายอย่างยิมนาสติกนั้นจะถือว่าคนที่เล่นกีฬายิมนาสติกได้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความพิเศษและน่าสนใจมากเลยทีเดียว เพราะในอดีตกีฬาอย่างยิมนาสติกถือว่าเป็นกีฬาของคนชนชั้นสูง

เพราะเป็นกีฬาที่มีความสวยงามและถูกยกย่องให้เป็นกาที่มีการจัดการแสดงในวงแคบเท่านั้นมักไม่เคยได้ผู้คนทั่วไปได้รับชมกับการละเล่นกีฬาประเภทนี้มากนัก เพราะด้วยการแต่งตัวและการเล่นท่วงท่าของกีฬายิมนาสติกด้วยนั่นเอง

แต่ในปัจจุบันนี้นั้นกีฬายิมนาสติกถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มมีการเล่นและการแข่งขันอย่างแพร่หลายและมีความจริงจังมากขึ้น ดดยกีฬายิมนาสติกถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับการจัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกด้วย ซึ่งกีฬายิมนาสติกในอดีตนั้นอาจจะเป้นการแสดง

โดยการเล่นท่วงท่าท่าทางที่สวยงามเพื่อให้เกิดความเพลินเพลินเป็นหลักแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปและมีการนำกีฬายิมนาสติกมาดัดแปลงและนำเข้าสู่วงการกีฬาที่กว้างขึ้นทำให้กีฬายิทนาสติกเกิดการพัฒนาทั้งเรื่องท่วงท่าและมีการคิดวธีในการแข่งขันต่างๆ

โดยจะมีการแข่งขันทั้งแบบความสวยงาม ความคล่องแคล่วรวมไปถุงความแข็งแรงขแงร่างกายนักกีฬาด้วย กีฬายิมนาสติกจึงถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภทหลักๆในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกด้วยการโชว์และละเล่นบอลโดยมีอุปกรณ์หลักในการแข่งขันก็คือลูกบอลนั่นเอง ซึ่งการแข่งขันในลักษณะนี้นั้นจะเน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก

การแข่งขันกีฬายิมนาสติดด้วยริบบ้าน ก็จะเป็นการแสดงโดยใช้ริบบิ้นในการทำการแสดงและในการแข่งขันนั่นเอง ซึ่งก็เป็นการเน้นในเรื่องของความสวยงามเช่นกัน ต่อมาเป็นการใช้อุปกรณ์ในการแข่งขัน คทาหรือคลับ ก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้อุปกรณ์นั่นเอง ถัดมาก็คือห่วงเป็นการเน้นทั้งในเรื่องความสวยงามของท่วงท่าและรวมไปถึงความแข็งแรงของร่างกายนักกีฬาด้วย

ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างรับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่เน้นความสวยงามแต่ยังเป็นการแสดงถึงความแข็งแรงของร่างกายด้วยนั่นเอง และเชือกเป็นการแข่งขันที่ถือว่าช้ความแข็งรงของร่างกายเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นพื้นฐานของนักกีฬายิมนาสติกก็จะต้องสามารถเล่นและแสดงยิมนาสติกด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างดีแต่อาจจะมีการแบ่งการแข่งขันตามความถนัดของแต่ละคนไปนั่นเอง

ปัจจุบันกีฬายิมนาสติกถือว่าเป็นกีฬาที่ผู้ปกครองนั้นมีการสนับสนุให้เด็กนั้นเรียนมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้ทักษะในเรื่องของความอ่อนโค้งของร่างกายแล้วนั้นยังได้ในเรื่องของความแข็งแรงและความมีระเบียบวินับในการฝึกซ้อมด้วยและสิ่งเหล่านี้นั้นก็สามารถที่จะต่อยอดไปในการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆหรือประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

สนับสนุนโดย  dewabet

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวกีฬา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร